Παρακαλούμε να δηλώσετε σε ποιές από τις πιο κάτω δραστηριότητες επιθυμείτε να συμμετάσχετε.
Η δήλωση αφορά ένα άτομο.