Το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας | Sports Excellence της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο λειτουργεί με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), σε συνεργασία με το Beitostolen Health Sports Center στη Νορβηγία, υλοποιεί το πρόγραμμα «Θεραπευτική Άσκηση – Action for Kids with Disabilities» μέσω μίας σειράς από δράσεις με στόχο την αύξηση της λειτουργικότητας μέσω της φυσικής δραστηριότητας στη ζωή του παιδιού, εφήβου και νεαρού ενήλικα με αναπηρία.   

H Ακαδημία Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής (ΑΠΦΑ) είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους μαθητές και στις μαθήτριες με αναπηρία πρόσβαση σε προγράμματα φυσικής αγωγής και ψυχαγωγικές δραστηριότητες προσαρμοσμένες στις ατομικές τους ανάγκες. 

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής σε άσκηση και φυσικές δραστηριότητες για τους μαθητές με αναπηρίες.

Στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου και η συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό, με σκοπό να καταγραφούν οι ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αναφορικά με την επαγγελματική κατάρτισή τους.

Σημειώστε ότι το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο ενώ ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσής του δέκα (10) λεπτά.

To έργο με τίτλο Ακαδημία Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής επωφελείται με χρηματοδότηση ποσού 68.000 ευρώ από τα EEA Grants (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021), που αντιπροσωπεύουν τη συμβολή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας για μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς.

ΜΕΡΟΣ Α. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παρακαλούμε επιλέξτε τον βαθμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, με τον βαθμό 0 να σημαίνει καθόλου ανάγκη και τον βαθμό 3 να σημαίνει μεγάλη ανάγκη.

0: καθόλου ανάγκη

1: μικρή ανάγκη

2: μεσαία ανάγκη

3: μεγάλη ανάγκη

ΜΕΡΟΣ Γ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Παρακαλούμε επιλέξτε τον βαθμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, με τον βαθμό 0 να σημαίνει καθόλου ανάγκη και τον βαθμό 3 να σημαίνει μεγάλη ανάγκη.

0: καθόλου ανάγκη

1: μικρή ανάγκη

2: μεσαία ανάγκη

3: μεγάλη ανάγκη