ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AKD | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής όπου πραγματοποιήθηκε η δράση «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής». Η αξιολόγηση του προγράμματος και της επιστημονικής μας ομάδας αποσκοπεί στη βελτίωση της δράσης μας και κατ’ επέκταση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δε χρειάζεται να αναφέρετε πουθενά τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης της αξιολόγησης εκτιμάται στα 5 λεπτά.
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το επίπεδο γνώσεων της ομάδας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
2. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την οργάνωση των μελών της επιστημονικής μας ομάδας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
3. Θεωρείτε πως ήταν επαρκές και στοχευμένο το εκπαιδευτικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
4. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την συμπεριφορά των μελών της επιστημονικής ομάδας του προγράμματος προς τους μαθητές/-τριες;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
5. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ευγένεια του προσωπικού μας; Πως θα αξιολογούσατε τη συμπεριφορά του προσωπικού του προγράμματος;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ανταπόκριση του επιστημονικού προσωπικού στις ερωτήσεις σας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη σύνθεση της ομάδας , ως προς την αριθμητική επάρκεια και την παρουσία διαφόρων ειδικοτήτων;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
8. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη δράση μας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
9. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την επικοινωνία και τη συνεργασία της επιστημονικής και διοικητικής μας ομάδας αναφορικά με τον σχεδιασμό της αποστολής μας στη δική σας σχολική μονάδα;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ

Σχόλια

Στο παρακάτω πεδίο καλείστε να μας δώσετε γενικότερη ανατροφοδότηση σχετικά με το συνολικό έργο και να αναφέρετε πιθανές παράτυπες συμπεριφορές που παρατηρήσατε από προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες ή κηδεμόνες.

Παρακαλείστε να αναφέρετε τουλάχιστον ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο που εντοπίσατε στο πλαίσιο της δράσης «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής»