Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εργασίας ορισμένου χρόνου

To Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence ανακοινώνει, τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού αθλητικού προγράμματος «Αθλητικά Μονοπάτια» σε απομακρυσμένα νησιά , που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-18 ετών, το καλοκαίρι του 2023. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί για έβδομη χρονιά, και προσκαλεί απόφοιτους TΕΦΑΑΑ/ΣΕΦΑΑ ή ισότιμων σχολών εξωτερικού (αναγνωρισμένο πτυχίο) όλων των ειδικοτήτων για εργασία ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) εβδομάδων, από την 1 Ιουλίου έως και τις 22 Ιουλίου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Eργασιακή προϋπηρεσία σε αθλητικές δραστηριότητες παιδιών
 • Πιστοποίηση Α΄ Βοηθειών
 • Δίπλωμα Ναυαγοσωστικής (ανοικτής θαλάσσης προτιμητέο)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την ΓΓΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια
 • Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Προσαρμοστικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενδιαφέροντος έως και τις 30.04.23
Να σημειωθεί ότι εκπρόθεσμες ή ελλιπείς αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Οι επικρατέστεροι που πληρούν τα προσόντα για τη συγκεκριμένη εργασία θα περάσουν στην επόμενη φάση αξιολόγησης (όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με email).

Κατά την συνέντευξη θα πρέπει να προσκομίσουν:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα σπουδών ή/και πιστοποιήσεων
 • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου τύπου Α΄ τελευταίου 6-μήνου (εκδίδεται από τα δικαστήρια /ΚΕΠ/gov.gr)
 • Πιστοποιητικό εισαγγελέα μη φυγόδικου-φυγόποινου τελευταίου 6-μήνου (εκδίδεται από τα δικαστήρια /ΚΕΠ)
 • Πιστοποιητικό Α΄ Βοηθειών, εν ισχύ έως και στις 24.7.23, Φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι είτε European Resuscitation Council είτε American Heart Association
 • Δίπλωμα ναυαγοσωστικής εν ισχύ έως και στις 24.7.23
 • Δύο (2) πρόσφατες συστατικές επιστολές, μία (1) τουλάχιστον από εργοδότη

Καμία αίτηση δεν δύναται αποδεκτή δίχως οποιοδήποτε από τα παραπάνω κατά τη συνέντευξη σας. Προτείνεται η μέριμνα τους προς δημόσιους φορείς κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) που θα επιλεχθούν θα συμμετέχουν υποχρεωτικά σε δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα θεωρητικών και πρακτικών σεμιναρίων, το οποίο αποτελεί και την τελική αξιολόγηση επιλογής, που διεξάγεται σε συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και καταξιωμένους Έλληνες προπονητές, στην πόλη Αθήνα.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και διεξάγεται από την Αναγέννηση & Πρόοδος, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α´ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.

Click or drag a file to this area to upload.

Ενημερώσεις / Newsletters

Όροι Χρήσης