Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών

Για κάθε θέμα, σημειώστε αν Δεν Ισχύει, Ισχύει Κάπως ή Ισχύει Σίγουρα. Θα μας βοηθούσε αν απαντούσατε σε όλα τα θέματα όσο καλύτερα μπορείτε ακόμα και αν δεν είστε απόλυτα σίγουρος/η ή το θέμα φαίνεται αστείο! Παρακαλούμε να απαντήσετε βασιζόμενοι στη συμπεριφορά του παιδιού κατά τους τελευταίους έξι μήνες ή στη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς.

Ερωτηματολόγιο Διατροφικών Συνηθειών

Για κάθε ερώτηση, σημειώστε την απάντηση που θεωρείτε πιο σωστή ή αντιπροσωπευτική για την οικογένεια σας.
Όλοι μας ακούμε κατά καιρούς πολλά σχετικά με την διατροφή και την δίαιτα. Στις επόμενες ερωτήσεις παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικές με τη διατροφή, τις οποίες πιθανόν να γνωρίζετε. Σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις υπάρχουν μία ή περισσότερες λέξεις οι οποίες λείπουν. Δείτε τις λέξεις που παραθέτονται κάτω από το κενό και κυκλώστε την επιλογή η οποία νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα στην πρόταση. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.