ΝΑΙΟΧΙ
Ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες σου από τις ομιλίες που παρακολούθησες; 
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Έμαθες κάτι που θα σε βοηθήσει στις μελλοντικές σου επιλογές;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Ο/Η εισηγητής/τρια απαντούσε αποτελεσματικά στις ερωτήσεις σας;
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΚΑΘΟΛΟΥΛΙΓΟΜΕΤΡΙΑΑΡΚΕΤΑΠΟΛΥ
Πόσο σημαντική κρίνετε την επίδραση αυτής της εκπαίδευσης?
ΚΑΘΟΛΟΥ
ΛΙΓΟ
ΜΕΤΡΙΑ
ΑΡΚΕΤΑ
ΠΟΛΥ