ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AKD | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής όπου πραγματοποιήθηκε η δράση «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής». Η αξιολόγηση του προγράμματος και της επιστημονικής μας ομάδας αποσκοπεί στη βελτίωση της δράσης μας και κατ’ επέκταση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δε χρειάζεται να αναφέρετε πουθενά τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης της αξιολόγησης εκτιμάται στα 5 λεπτά.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ

Σχόλια

Στο παρακάτω πεδίο καλείστε να μας δώσετε γενικότερη ανατροφοδότηση σχετικά με το συνολικό έργο και να αναφέρετε πιθανές παράτυπες συμπεριφορές που παρατηρήσατε από προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες ή κηδεμόνες.

Παρακαλείστε να αναφέρετε τουλάχιστον ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο που εντοπίσατε στο πλαίσιο της δράσης «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής»