Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων του Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, προγραμματίζουμε με την Κινητή Αθλητιατρική Μονάδα (ΚΑΜ) του προγράμματος να υλοποιήσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων στην Αρεόπολη το διάστημα από 30 Νοεμβρίου έως 02 Δεκεμβρίου 2023.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα είναι η ανάρτηση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ) σε ισχύ.

Για την έγκριση της συμμετοχής του παιδιού στο πρόγραμμα, απαιτείται η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων από τον ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ του.
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρωθούν με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι εγώ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Νησί / Πόλη
Γονέα / Κηδεμόνα
Γονέα / Κηδεμόνα
Click or drag a file to this area to upload.

ως ασκών τη γονική μέριμνα και κηδεμονία του παιδιού με τα παραπάνω στοιχεία:

Ενημερώσεις

Όροι Χρήσης