Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των δράσεων του Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, προγραμματίζουμε με την Κινητή Αθλητιατρική Μονάδα (ΚΑΜ) του προγράμματος να υλοποιήσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων στη Σκύρο το διάστημα από 26 Μαΐου έως 28 Μαΐου 2023.

Το πρόγραμμα της ΚΑΜ, δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά σχολικής ηλικίας να έρθουν σε επαφή με την κίνηση μέσω της καταγραφής δεικτών της σύστασης του σώματος, της αξιολόγησης φυσικών ικανοτήτων και της πολύπλευρης κινητικής εκπαίδευσης. «Στο Σχολείο της Κίνησης» τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου θα λάβουν μέρος σε διασκεδαστικά παιχνίδια μυαλού (Fluid Intelligence) και σώματος, ενώ τα παιδιά του Γυμνασίου θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το «Πένταθλο του προηγμένου Αθλητικού Τεχνολογικού Εξοπλισμού» και να λάβουν συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού(Multiple Intelligence).

Επιπλέον, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία  για γονείς και μαθητές με θέμα «Τα οφέλη της Φυσικής Δραστηριότητας στην Σωματική και Ψυχική Υγεία παιδιών και εφήβων».

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

–Για τη συμμετοχή απαιτείται η ανάρτηση ιατρικής βεβαίωσης ανηλίκου (εντός του τελευταίου δωδεκαμήνου με σφραγίδα από καρδιολόγο, παιδίατρο ή παθολόγο) που επιτρέπει την άθληση. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι  γίνονται δεκτά τα Α.Δ.Υ.Μ τελευταίου δωδεκάμηνου καθώς και αντίγραφο κάρτας υγείας αθλητή για τους μαθητές που θέλουν να συμμετέχουν.

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η δράση θα πραγματοποιηθεί εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή άνω του 50% του συνόλου των παιδιών Δημοτικού / Γυμνασίου.