ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ACTION FOR KIDS WITH DISABILITES | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής όπου πραγματοποιείται η δράση «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής». Η αξιολόγηση του προγράμματος και της επιστημονικής μας ομάδας αποσκοπεί στη βελτίωση της δράσης μας και κατ’ επέκταση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δε χρειάζεται να αναφέρετε πουθενά τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης της αξιολόγησης εκτιμάται στα 5 λεπτά.

ENOTHTA A.

ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
1. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το επίπεδο γνώσεων των εισηγητών;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
2. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την οργάνωση των μελών της επιστημονικής μας ομάδας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
3. Θεωρείτε πως ήταν επαρκές και στοχευμένο το εκπαιδευτικό εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
4. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ευγένεια του προσωπικού μας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
5. Πως θα αξιολογούσατε τη συμπεριφορά του προσωπικού του προγράμματος;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ανταπόκριση του επιστημονικού προσωπικού στις απορίες σας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
7. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη σύνθεση της ομάδας, ως προς την αριθμητική επάρκεια και την παρουσία διαφόρων ειδικοτήτων;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β.

ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
8. Θεωρείτε πως ήταν επαρκής και στοχευμένη η συζήτηση-συμβουλευτική από τον/την ψυχολόγο της επιστημονικής μας ομάδας;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ.

ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
9. Θα επιδιώκατε την εκ νέου συμμετοχή του παιδιού σας σε αντίστοιχο πρόγραμμα;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
10. Θα προτείνατε το πρόγραμμα «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής» σε άλλους γονείς/κηδεμόνες παιδιών με αναπηρία;
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
10:00-12:0012:00-14:0014:00-16:0016:00-18:00
11. Ποια ώρα της ημέρας θα θεωρούσατε την πιο κατάλληλη γι ατη διεξαγωγή της συνάντησης με την επιστημονική ομάδα;
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00
Στο παρακάτω πεδίο καλείστε να μας δώσετε γενικότερη ανατροφοδότηση σχετικά με το συνολικό έργο και να αναφέρετε πιθανές παράτυπες συμπεριφορές που παρατηρήσατε από προσωπικό, εξωτερικούς συνεργάτες ή κηδεμόνες.

Παρακαλείστε να αναφέρετε τουλάχιστον ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο που εντοπίσατε στο πλαίσιο της δράσης «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής»