ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ACTION FOR KIDS WITH DISABILITES | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ" ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών που έλαβαν μέρος στη δράση «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής». Η αξιολόγηση του προγράμματος αλλά και της επιστημονικής μας ομάδας αποσκοπεί στη βελτίωση της δράσης μας και κατ’ επέκταση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δε χρειάζεται να αναφέρετε πουθενά τα προσωπικά σας στοιχεία.
0123ΔΞ/ΔΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
0
1
2
3
ΔΞ/ΔΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
0
1
2
3
ΔΞ/ΔΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟ
0
1
2
3
ΔΞ/ΔΑ
Παρακαλώ κυκλώστε το βαθμό που ταιριάζει στην απάντησή σας. 0 : Καθόλου 1: Λίγο 2: Αρκετά 3: Πολύ ΔΞ/ΔΑ: Δεν ξέρω / Δεν απαντώ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΝΑΙΟΧΙ
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Οι παρακάτω ερωτήσεις να συμπληρωθούν με τη βοήθεια του παιδιού σας που συμμετείχε στη δράση «Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής»