ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AKD | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΓΟΝΕΙΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους γονείς και κηδεμόνες της Σχολικής Μονάδας Ειδικής Αγωγής όπου πραγματοποιείται η δράση «Action for Kids with Disabilities | Επισκέψεις στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής». Η αξιολόγηση του προγράμματος και της επιστημονικής μας ομάδας αποσκοπεί στη βελτίωση της δράσης μας και κατ’ επέκταση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και δε χρειάζεται να αναφέρετε πουθενά τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ο απαιτούμενος χρόνος συμπλήρωσης της αξιολόγησης εκτιμάται στα 5 λεπτά.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ

Ενότητα Β.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΨΥΧΟΛΟΓΟ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ

Ενότητα Γ.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
ΚαθόλουΛίγοΑρκετάΠολύ
Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
10:00-12:0012:00-14:0014:00-16:0016:00-18:00
10:00-12:00
12:00-14:00
14:00-16:00
16:00-18:00