Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού.
Ενήλικες που κατοικούν περιστασιακά στο νησί ενδέχεται να μην μπορέσουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.
Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
Προς διευκόλυνσή σας σας ενημερώνουμε ότι η Αίτηση Συμμετοχής Ενηλίκων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη μεταφόρτωση της ιατρικής βεβαίωσης, επομένως αν δεν την έχετε στη διάθεσή σας μην προχωρήσετε ακόμα στη συμπλήρωση της αίτησης.
Click or drag a file to this area to upload.