Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ. Προς διευκόλυνσή σας σας ενημερώνουμε ότι η Αίτηση Συμμετοχής Ενηλίκων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη μεταφόρτωση της ιατρικής βεβαίωσης, επομένως αν δεν την έχετε στη διάθεσή σας μην προχωρήσετε ακόμα στη συμπλήρωση των στοιχείων σας.
Για να πάρετε μέρος στα αθλητικά προγράμματα θα πρέπει να επιδεικνύετε αυτοπροσώπως στον Καθηγητή Φυσικής Αγωγής (ΚΦΑ) ένα από τα παρακάτω:

Α) πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού (με τουλάχιστον 14 ημέρες να έχουν παρέλθει της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εμβολιασμού)
ή
Β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν. Σε περίπτωση νόσησης, η οποία ξεπερνά τις 180 ημέρες θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι όσοι έχουν κάνει μία δόση εμβολίου και έχουν περάσει τουλάχιστον 14 ημέρες.

Τα παραπάνω Α) και Β) πιστοποιητικά εκδίδονται μέσω της ιστοσελίδας Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 – gov.gr. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επιδεικνύουν είτε σε έντυπη μορφή, είτε ηλεκτρονικά μέσω της κινητής συσκευής τους, τα άνω πιστοποιητικά, τα οποία θα σαρώνονται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής Covid Free GR από τον ΚΦΑ του προγράμματος. Κατά την επίδειξη των άνω, θα γίνεται και ταυτοπροσωπία με την παράλληλη επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.
Click or drag a file to this area to upload.