Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα παδιά θα το βρείτε παρακάτω

Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους Γονείς:

ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα Πολύ
Έμαθε νέα αθλήματα
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Βελτίωσε τη φυσική του κατάσταση
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Έμαθε να τρέφεται πιο σωστά
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Κοινωνικοποιήθηκε και απέκτησε νέους φίλους
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Καλλιέργησε το ομαδικό του πνεύμα
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Έμαθε να λύνει τις διαφορές του με ειρηνικό τρόπο
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Έμαθε να υπακούει σε κανόνες
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Έμαθε να συνεργάζεται
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Απέκτησε νέα ενδιαφέροντα
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Διασκέδασε
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Βελτίωσε την ψυχολογία του
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ
Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα Πολύ

Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα Παιδιά:

ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Έμαθα νέα αθλήματα
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Βελτίωσα την φυσική του κατάσταση
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Έμαθα να τρέφομαι πιο σωστά
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Κοινωνικοποιήθηκα και απέκτησα νέους φίλους
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Καλλιέργησα το ομαδικό μου πνεύμα
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Έμαθα να λύνω τις διαφορές μου με ειρηνικό τρόπο
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Έμαθα να υπακούω σε κανόνες
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Έμαθα να συνεργάζομαι
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Απέκτησα νέα ενδιαφέροντα
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Διασκέδασα
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Βελτίωσα την ψυχολογία μου
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Ενίσχυσα την αυτοπεποίθηση μου
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ