Το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα παδιά θα το βρείτε παρακάτω

Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους Γονείς:

ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα Πολύ
Έμαθε νέα αθλήματα
Βελτίωσε τη φυσική του κατάσταση
Έμαθε να τρέφεται πιο σωστά
Κοινωνικοποιήθηκε και απέκτησε νέους φίλους
Καλλιέργησε το ομαδικό του πνεύμα
Έμαθε να λύνει τις διαφορές του με ειρηνικό τρόπο
Έμαθε να υπακούει σε κανόνες
Έμαθε να συνεργάζεται
Απέκτησε νέα ενδιαφέροντα
Διασκέδασε
Βελτίωσε την ψυχολογία του
Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή του

Ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στα Παιδιά:

ΚαθόλουΛίγοΜέτριαΠολύΠάρα πολύ
Έμαθα νέα αθλήματα
Βελτίωσα την φυσική του κατάσταση
Έμαθα να τρέφομαι πιο σωστά
Κοινωνικοποιήθηκα και απέκτησα νέους φίλους
Καλλιέργησα το ομαδικό μου πνεύμα
Έμαθα να λύνω τις διαφορές μου με ειρηνικό τρόπο
Έμαθα να υπακούω σε κανόνες
Έμαθα να συνεργάζομαι
Απέκτησα νέα ενδιαφέροντα
Διασκέδασα
Βελτίωσα την ψυχολογία μου
Ενίσχυσα την αυτοπεποίθηση μου