1η ημέρα | 17/01/2024

Διαλέξεις:

Εισαγωγή στην αντιμετώπιση του τραυματία σύμφωνα με τις αρχές του PHTLS

Εκτίμηση Σκηνής και Πρωτοβάθμια Εκτίμηση

Bleeding Control

Αεραγωγός – Αερισμός – Καπνογραφία

Πρακτική Άσκηση:

Skill Station 1: Αεραγωγός – Αερισμός

Skill Station 2: Ακινητοποίηση ΣΣ

Skill Station 3: Επείγον Απεγκλωβισμός

Skill Station 4: Αντιμετώπιση αιμορραγίας – IO

Σενάρια προσομοίωσης:

Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 1 & 2

Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 3 & 4

Αξιολόγηση –Σχόλια:

Οργάνωση – Συντονισμός Προγράμματος

Συντονισμός Κλινικών Σταθμών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

2η ημέρα | 18/01/2023

Επίδειξη Αρχικής Εκτίμησης:

Demonstration 1: Initial Assessment

Demonstration 2: Initial Assessment

Διαλέξεις:

Επίδειξη Αρχικής Εκτίμησης και Αντιμετώπισης

Διαχείριση Αεραγωγού και Αερισμού

Καταπληξία

Τραύμα Θώρακα

Τραύμα Κοιλιάς

Τραύμα Κεφαλής

Τραύμα Σπονδυλικής Στήλης

Μυοσκελετικό Τραύμα

Πρακτική Άσκηση:

Skill Station I: Surgical Skills Session (SSS) Procedures: Cricothyroidotomy, Chest decompression Pericardiocentesis Peritoneal lavage

Skill Station ΙΙ: Airway and Ventilatory Management

Σενάρια προσομοίωσης:

Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 1

Σενάριο Προσομοίωσης Τραυματία 2

3η ημέρα | 19/01/2024

Διαλέξεις:

Αρχική Εκτίμηση & Αντιμετώπιση Modified by B.A.S.I.C. ASSESSMENT

MONITORING – Αναγνώριση ρυθμών by E.R.C.

A.L.S. algorythm by E.R.C.

Βασικές Αρχές Μηχανικής Αναπνοής

Αντιμετώπιση προβλημάτων στον αναπνευστήρα

Ο Σηπτικός Ασθενής

Πρακτική Άσκηση:

Skill Station 1: Αντιμετώπιση Αεραγωγού – Ενδοοστική έγχυση

Skill Station 2: Αρχική Εκτίμηση Ασθενή

Skill Station 3: Καρδιοπνευμόνικη αναζωογόνηση

Skill Station 4: Basic settings mechanical ventilation

Skill Station 5: Διακομιδή Βαρέως ΠάσχονταSkill Station 6: Αντιμετώπιση Σηπτικού Ασθενή