Αγαπητή/έ συμμετέχουσα/συμμετέχοντα,
Καθώς συμμετείχατε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης Α΄ΒΟΗΘΕΙΩΝ στο Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας* θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να συμπληρώσετε την παρούσα φόρμα αξιολόγησης προσωπικού και υπηρεσιών του Sports Excellence. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί προσπάθεια κατανόησης της εμειρίας σας στο πρόγραμμα.

Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και εκτιμάται ιδιαίτερα.

—————————
Απαντήστε με 1-5 όπου 1=Ελάχιστα, 2=Λίγο, 3=Μέτρια, 4=Πολύ, 5=Πάρα Πολύ

Πως αξιολογείτε την εκπαίδευση Α΄ΒΟΗΘΕΙΩΝ από την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας

1-Ελάχιστα2-Λίγο3-Μέτρια4-Πολύ5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα
2-Λίγο
3-Μέτρια
4-Πολύ
5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα2-Λίγο3-Μέτρια4-Πολύ5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα
2-Λίγο
3-Μέτρια
4-Πολύ
5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα2-Λίγο3-Μέτρια4-Πολύ5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα
2-Λίγο
3-Μέτρια
4-Πολύ
5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα2-Λίγο3-Μέτρια4-Πολύ5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα
2-Λίγο
3-Μέτρια
4-Πολύ
5-Πάρα Πολύ