Τα πεδία που είναι σημειωμένα με (*) είναι υποχρεωτικά και παρακαλούμε να συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν σημειώσατε κάποια περίπτωση από τις παραπάνω, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν την εργομετρική αξιολόγηση.

Καρδιαγγειακοί Παράγοντες Προδιάθεσης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν σημειώσατε δύο ή περισσότερες περιπτώσεις σε αυτή την ενότητα (Β), θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν την εργομετρική αξιολόγηση.