Αγαπητέ γονέα/κηδεμόνα,
Σε συνέχεια της συμμετοχής του παιδιού σας στο πρόγραμμα «Θεραπευτική Άσκηση | Action for Kids with Disabilities – Ακαδημία Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας» του Sports Excellence | Τμήμα Αθλητικής Αριστείας της Α΄ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής (ΕΚΠΑ), το οποίο υλοποιείτε με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), θα θέλαμε να συμπληρώσετε την παρούσα φόρμα αξιολόγησης του προσωπικού και των υπηρεσιών του προγράμματος.
Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους γονείς/κηδεμόνες των συμμετεχόντων της δράσης «Action for Kids with Disabilities | Ακαδημία Προσαρμοσμένης Φυσικής Δραστηριότητας». Η αξιολόγηση του προγράμματος και της επιστημονικής μας ομάδας αποσκοπεί στη βελτίωση της δράσης μας και κατ’ επέκταση της ποιότητας του παρεχόμενου επιστημονικού έργου. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μας ενδιαφέρει η προσωπική σας άποψη. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και δεν απαιτεί την συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας.

—————————

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1-Ποτέ2-Λίγες φορές3-Μερικές φορές4-Σχεδόν πάντα5-Πάντα
1-Ποτέ
2-Λίγες φορές
3-Μερικές φορές
4-Σχεδόν πάντα
5-Πάντα
1-Ποτέ2-Λίγες φορές3-Μερικές φορές4-Σχεδόν πάντα5-Πάντα
1-Ποτέ
2-Λίγες φορές
3-Μερικές φορές
4-Σχεδόν πάντα
5-Πάντα
1-Καθόλου2-Λίγο3-Αρκετά4-Πολύ5-Πάρα πολύ
1-Καθόλου
2-Λίγο
3-Αρκετά
4-Πολύ
5-Πάρα πολύ
1-Καθόλου2-Λίγο3-Αρκετά4-Πολύ5-Πάρα πολύ
1-Καθόλου
2-Λίγο
3-Αρκετά
4-Πολύ
5-Πάρα πολύ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

1-Ελάχιστα2-Λίγο3-Μέτρια4-Πολύ5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα
2-Λίγο
3-Μέτρια
4-Πολύ
5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα2-Λίγο3-Μέτρια4-Πολύ5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα
2-Λίγο
3-Μέτρια
4-Πολύ
5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα2-Λίγο3-Μέτρια4-Πολύ5-Πάρα Πολύ
1-Ελάχιστα
2-Λίγο
3-Μέτρια
4-Πολύ
5-Πάρα Πολύ

Σχόλια