Παρακαλούμε συμπληρώστε:

1. Ακαδημαϊκός και επαγγελματικός προσανατολισμός

2. Εργαστήριο Robotics

3. Εκπαίδευση Α ’Βοηθειών για παιδιά

4. Ασφάλεια στο διαδίκτυο

5. Επαγγελματικός κλάδος ενδιαφέροντος παιδιών

Σημειώστε έως 6 επαγγέλματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά με σειρά προτεραιότητας

Ενημερώσεις

Όροι Χρήσης