Αυτό το ερωτηματολόγιο θα σας υποβάλλει ερωτήσεις σχετικές με το αίσθημα κόπωσης
που πιθανόν να βιώνετε. Για κάθε ερώτηση παρακαλώ βάλτε σε κύκλο μόνο ένα αριθμό,
ο οποίος πιστεύετε ότι περιγράφει καλύτερα την παρούσα κατάσταση σας. Προσπαθήστε
να απαντήσετε αυθόρμητα στις ερωτήσεις.

Αυτή τη στιγμή…

ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ
ΌχιΛίγοΚάπωςΑρκετάΠάρα Πολύ
Όχι
Λίγο
Κάπως
Αρκετά
Πάρα Πολύ

Όροι Χρήσης