Διαφωνώ ΑπολύτωςΔιαφωνώΔιαφωνώ ΛίγοΣυμφωνώ ΛίγοΣυμφωνώΣυμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου, τονίζει την ανάγκη για συνεχή εξάσκηση σε θεμελιώδεις και βασικές δεξιότητες.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Η προπόνησή μου έχει σχεδιαστεί ειδικά, για να με βοηθήσει μακροπρόθεσμα να αναπτυχθώ αποτελεσματικά.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου, τονίζει πως αυτό που κάνω στην προπόνηση και στον αγώνα είναι πολύ πιο σημαντικό από την νίκη.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Ξοδεύω το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μου για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών που μου λέει ο προπονητής μου ότι θα χρειαστώ, αν θα αγωνιστώ επιτυχώς σε κορυφαίο / επαγγελματικό επίπεδο.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου, μου επιτρέπει να μάθω κάνοντας τα δικά μου λάθη.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Θα μου δοθούν καλές ευκαιρίες ακόμη και αν είχα μια πτώση στην απόδοση.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ ΑπολύτωςΔιαφωνώΔιαφωνώ ΛίγοΣυμφωνώ ΛίγοΣυμφωνώΣυμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου και εγώ, μιλάμε τακτικά για πράγματα που πρέπει να κάνω για να προχωρήσω στο ανώτερο επίπεδο στο δικό μου άθλημα (π.χ. ηθική κατάρτιση, αγωνιστική απόδοση, σωματική, διανοητική τεχνική και τακτική ικανότητα).
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου και εγώ, μιλάμε για το τι έκαναν οι τρέχοντες ή / και οι παλιότεροι αθλητές παγκόσμιας κλάσης ούτως ώστε να επιτύχουν.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου και εγώ, προσπαθούμε συχνά να προσδιορίσουμε ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη δοκιμασία μου, πριν συμβεί.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου, μου εξηγεί πώς το προπονητικό και αγωνιστικό πρόγραμμα συνεργάζονται για να με βοηθήσουν να αναπτυχθώ.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ ΑπολύτωςΔιαφωνώΔιαφωνώ ΛίγοΣυμφωνώ ΛίγοΣυμφωνώΣυμφωνώ Απολύτως
Οι προπονητές μου αφιερώνουν χρόνο για να μιλήσουν στους γονείς μου για εμένα και το τι προσπαθώ να πετύχω.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Οι συμβουλές που μου δίνουν οι γονείς μου ταιριάζουν καλά με τις συμβουλές που έχω από τους προπονητές μου.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Η πρόοδός μου και η προσωπική μου απόδοση ελέγχονται τακτικά σε ατομική βάση.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Συμμετέχω στις περισσότερες αποφάσεις σχετικά με την αθλητική μου ανάπτυξη.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Θέτω τακτικά στόχους με τον προπονητή μου, οι οποίοι είναι συγκεκριμένοι για την προσωπική μου ανάπτυξη.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ ΑπολύτωςΔιαφωνώΔιαφωνώ ΛίγοΣυμφωνώ ΛίγοΣυμφωνώΣυμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου, σπάνια μιλά για την ευεξία μου. (Α)
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τη ζωή μου εκτός του αθλήματος. (Α)
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Ο προπονητής μου σπάνια παίρνει το χρόνο να μιλήσει με άλλους προπονητές που συνεργάζονται μαζί μου. (Α)
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Δεν έχω μεγάλη βοήθεια για να αναπτύξω αποτελεσματικά την ψυχική μου αντοχή στον αθλητισμό.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Σπάνια ενθαρρύνομαι να σχεδιάσω το πώς θα αντιμετωπίσω καταστάσεις που μπορεί να πάνε στραβά. (Α)
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Οι οδηγίες στο άθλημά μου, σχετικά με το τι πρέπει να κάνω για να προοδεύσω, δεν είναι πολύ σαφείς. (Α)
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Δεν με διδάσκουν τόσο πολύ για το πώς να ισορροπήσω την προπόνηση, τον αγώνα και την αποκατάσταση. (Α)
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ ΑπολύτωςΔιαφωνώΔιαφωνώ ΛίγοΣυμφωνώ ΛίγοΣυμφωνώΣυμφωνώ Απολύτως
Προς το παρόν, έχω πρόσβαση σε μια ποικιλία διαφορετικού είδους επαγγελματιών, για να βοηθήσω την αθλητική μου ανάπτυξη (π.χ. φυσιοθεραπευτής, αθλητικός ψυχολόγος, προπονητής ενδυνάμωσης, διατροφολόγος, σύμβουλος τρόπου ζωής).
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Μπορώ να δω τον προπονητή μου ή κάποιο άλλο προσωπικό υποστήριξης όποτε χρειαστώ (π.χ. φυσιοθεραπευτής, αθλητικός ψυχολόγος, προπονητής ενδυνάμωσης, διατροφολόγος, σύμβουλος τρόπου ζωής).
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Οι προπονητές μου, μιλάνε τακτικά με τους άλλους ανθρώπους που με υποστηρίζουν στο άθλημά μου, σχετικά με το τι προσπαθώ να επιτύχω (π.χ. φυσιοθεραπευτής, αθλητικός ψυχολόγος, προπονητής ενδυνάμωσης, διατροφολόγος, σύμβουλος τρόπου ζωής).
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Τα προπονητικά μου προγράμματα καταρτίζονται ειδικά για τις ανάγκες μου.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Οι προπονητές μου, διασφαλίζουν ότι το σχολείο / το πανεπιστήμιο / το κολέγιο μου, κατανοεί για εμένα και για τη προπόνησή / αγώνα μου.
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως
Όσοι με βοηθούν στο άθλημά μου, φαίνεται να είναι στο ίδιο μήκος κύματος μεταξύ τους, όταν πρόκειται για ό,τι είναι καλύτερο για εμένα (π.χ. φυσιοθεραπευτής, αθλητικός ψυχολόγος, προπονητής ενδυνάμωσης, διατροφολόγος, σύμβουλος τρόπου ζωής).
Διαφωνώ Απολύτως
Διαφωνώ
Διαφωνώ Λίγο
Συμφωνώ Λίγο
Συμφωνώ
Συμφωνώ Απολύτως